Guber hopeful Don Pedro Obaseki eulogises Oba of Benin

Okpi’Oba Pedro Obaseki writes an “Ekharha” to My KING!  My KING Goes HUNTING! Eternally. Umogun nowè! EREDIAUWA n’Oba. Oba n’evbaevba! Ekpen n’owa. Utete nè ghi gia bi! Ovbi’Akenzua n’Isonorhò. Ovbi’Eweka n’Ologbe. Ovbi’Ovonramwen n’Ogbaisi. Ovbi’Ehengbuda n’Obo. Ovbi’Ozolua n’Ibaromi. Ovbi’Ewuare N’Ogidigan. Ekpen’Ede! Urukpa nò ba yain Edo! EREDIAUWA n’Oba mwen, uku akpolokpolo, Edo hia fefefe da nue, […]